OBAVEŠTENJE ZA AKICONARE


Rešenje Komisije za hartije od vrednosti

Preuzmite rešenje Komisije za hartije od vrednosti

SKUPŠTINA AKCIONARA


Obveštenje o neodržavanju vanredne Skupštine akcionara AD Budućnost

preuzmite obaveštenje

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara AD Budućnost

Vandreda Skupština akcionara "Budućnost" a.d. Novi Sad, održaće se 05. 02. 2018. sa početkom u 9h u Beogradu, Bul. Mihajla Pupina 115e, V sprat.

preuzmite odluku

Poziv na vanrednu Skupštin akcionara AD Budućnost

preuzmite poziv

FINANSIJKSI IZVEŠTAJI


Godišnji izveštaj o posovanju za 2014. godinu

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'' broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (''Službeni glasnik RS'' broj 14/2012) Budućnost a.d. Novi Sad obajvljuje godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu.

godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Izveštaj nezavnisnog revizora za 2014. godinu

Izveštaj je izradila revizorska kuća BDO d.o.o. iz Beograda

izveštaj nezavnisnog revizora

Finasijski izveštaj za 2014. godinu

Budućnost a.d. je u zakonskom roku predala finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre.

finansijski izveštaj za 2014. godinu

Godišnji izveštaj o posovanju za 2013. godinu

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'' broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (''Službeni glasnik RS'' broj 14/2012) Budućnost a.d. Novi Sad obajvljuje godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu.

godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu

Izveštaj nezavnisnog revizora za 2013. godinu

Izveštaj je izradila revizorska kuća BDO d.o.o. iz Beograda

izveštaj nezavnisnog revizora

Finasijski izveštaj za 2013. godinu

Budućnost a.d. je u zakonskom roku predala finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre.

finansijski izveštaj za 2013. godinu

AKTA DRUŠTVA

Statut Društva

Usvojen na redovnoj skupštini akcionara od 30. 06. 2012. godine.

statut društva

Osnivački akt Društva

Usvojen na redovnoj skupštini akcionara od 30. 06. 2012. godine.

osnivački akt društva

Poslovnik o radu skupštine Društva

Usvojen na redovnoj skupštini akcionara od 30. 06. 2012. godine.

poslovnik o radu skupštine društva

Kodeks korporativnog upravljanja

Usvojen na redovnoj skupštini akcionara od 30. 06. 2012. godine.

kodeks korporativnog upravljanja

BUDUĆNOST AD

PRIVREDNIKOVA 8A

NOVI SAD

SRBIJA


info@buducnostad.rs +381 21 4899 700
Design & realization Great Shade Factory