Akcionarsko društvo za građevinarstvo Budućnost, Privrednikova 8a, Novi Sad,
objavljuje Javni poziv
za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta

1. Građevinska parcela 3761/84

Lokalitet: Novosadski put, Veternik - naselje Lipov gaj
Parcela i katastarska opština: 3761/84, Veternik
Površina: 2.660m2
Namena objekta: Komercijalno uslužne delatnosti
Karakter objekta: stalni
Spratnost: P+2+Pk
Uređenost: Parcela se nalazi u komunalno opremljenom bloku
Vlasništvo: Privatno - uknjižen vlasnik

Početna cena: 24.643.600,00 RSD


2. Građevinska parcela 3761/35

Lokalitet: Novosadski put, Veternik - naselje Lipov gaj
Parcela i katastarska opština: 3761/35, Veternik
Površina: 2.174m2
Namena objekta: dečja ustanova - obdanište
Karakter objekta: stalni
Stepen zauzetosti: 25%
Spratnost: P+1
Uređenost: Parcela se nalazi u komunalno opremljenom bloku
Vlasništvo: Privatno - uknjižen vlasnik

Početna cena: 7.856.000 RSD


Pravo kupovine imaju sva pravna i fizička lica. Pisane ponude u zapećaćenim kovertama se dostavljaju do dana 25.02.2015. godine, lično ili na adresu Budućnost AD Novi Sad, Privrednikova 8a, 21000 Novi Sad, sa naznakom Ponuda za kupovinu građevinskog zemljišta. Uvid u dokumentaciju moguć je u prostoru prodavca, uz prethodnu najavu na telefon 021 4899 700. Otvaranje ponuda će se održati dana 27.02.2015. godine u 14 časova. Zapečaćena koverta sa ponudom treba da sadrži:

  • kopiju dokumenta kojim se dokazuje pravni status podnosioca (APR, OP obrazac, lična karta i sl.)
  • bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasnog iznosa kupoprodajne cene za parcele koje su predmet ponude

U slučaju izbora najpovoljnijeg ponuđača, sprovešće se neophodne pravne i administrativne procedure ugovoranja kupoprodaje predmetnih parcela, a sve troškove u vezi overe ugovora, poreske troškove, i troškove prenosa vlasništva, u celosti snosi kupac.

Napomena: Za obe građevinske parcele mogući su predlozi za promenu namene, odnosno izmenu Regulacionog plana naselja Veternik, čiji je postupak trenutno u toku u Gradskoj upravi za urbanizam u Novom Sadu.

Akcionarsko društvo za građevinarstvo Budućnost, Privrednikova 8a, Novi Sad,
objavljuje Javni poziv
za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta

1. Građevinska parcela 3761/84

Lokalitet: Novosadski put, Veternik - naselje Lipov gaj
Parcela i katastarska opština: 3761/84, Veternik
Površina: 2.660m2
Namena objekta: Komercijalno uslužne delatnosti
Karakter objekta: stalni
Spratnost: P+2+Pk
Uređenost: Parcela se nalazi u komunalno opremljenom bloku
Vlasništvo: Privatno - uknjižen vlasnik

Početna cena: 33.304.500,00 RSD


2. Građevinska parcela 3761/35

Lokalitet: Novosadski put, Veternik - naselje Lipov gaj
Parcela i katastarska opština: 3761/35, Veternik
Površina: 2.174m2
Namena objekta: dečja ustanova - obdanište
Karakter objekta: stalni
Stepen zauzetosti: 25%
Spratnost: P+1
Uređenost: Parcela se nalazi u komunalno opremljenom bloku
Vlasništvo: Privatno - uknjižen vlasnik

Početna cena: 8.086.800,00 RSD


Pravo kupovine imaju sva pravna i fizička lica. Ponude se primaju do dana 30.01.2015. godine, na adresu Budućnost AD Novi Sad, Privrednikova 8a, 21000 Novi Sad, sa naznakom ponuda za kupovinu građevinskog zemljišta. Uvid u dokumentaciju moguć je u prostoru prodavca, uz prethodnu najavu na telefon 021 4899 700.

Napomena: Za obe građevinske parcele mogući su predlozi za promenu namene, odnosno izmenu Regulacionog plana naselja Veternik, čiji je postupak u toku u Gradskoj upravi za urbanizam u Novom Sadu.

Napomena: U dnevnom listu "Blic" je dana 22.01.2015. godine greškom redakcije, objavljen datum 15.01.2015. kao datum do kog se dostavljaju ponude. Ovim putem obaveštavamo zainteresovanu investicionu javnost da je ispravan rok za podnošenje ponuda 30.01.2015. godine.

ovde možete preuzeti kopiju oglasa iz dnevnog lista Blic
ovde možete preuzeti ispravku oglasa iz dnevnog lista Blic

Budućnost AD za građevinarstvo,
Privrednikova 8a, Novi Sad, MB:08115184,
oglašava Javni poziv za prikupljanje neobavezujućih ponuda za prodaju građevinskog zemljišta:

1. Građevinska parcela 3761/84
Lokalitet: Novosadski put, Veternik - naselje Lipov gaj
Parcela i katastarska opština: 3761/84, Veternik
Površina: 2.660m2
Namena objekta: Komercijalno uslužne delatnosti
Karakter objekta: stalni
Spratnost: P+2+Pk
Uređenost: Parcela se nalazi u komunalno opremljenom bloku
Vlasništvo: Privatno - uknjižen vlasnik
Početna cena: 40.000.000 RSD

2. Građevinska parcela 3761/35
Lokalitet: Novosadski put, Veternik - naselje Lipov gaj
Parcela i katastarska opština: 3761/35, Veternik
Površina: 2.174m2
Namena objekta: dečja ustanova - obdanište
Karakter objekta: stalni
Stepen zauzetosti: 25%
Spratnost: P+1
Uređenost: Parcela se nalazi u komunalno opremljenom bloku
Vlasništvo: Privatno - uknjižen vlasnik
Početna cena: 15.000.000 RSD

Pravo kupovine imaju sva pravna i fizička lica. Pisane ponude u zapećaćenim kovertama se dostavljaju do dana 25.02.2015. godine, lično ili na adresu Budućnost AD Novi Sad, Privrednikova 8a, 21000 Novi Sad, sa naznakom Ponuda za kupovinu građevinskog zemljišta. Uvid u dokumentaciju moguć je u prostoru prodavca, uz prethodnu najavu na telefon 021 4899 700. Otvaranje ponuda će se održati dana 27.02.2015. godine u 14 časova. Zapečaćena koverta sa ponudom treba da sadrži:

  • kopiju dokumenta kojim se dokazuje pravni status podnosioca (APR, OP obrazac, lična karta i sl.)
  • bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasnog iznosa kupoprodajne cene za parcele koje su predmet ponude

U slučaju izbora najpovoljnijeg ponuđača, sprovešće se neophodne pravne i administrativne procedure ugovoranja kupoprodaje predmetnih parcela, a sve troškove u vezi overe ugovora, poreske troškove, i troškove prenosa vlasništva, u celosti snosi kupac.

Napomena: Za obe građevinske parcele mogući su predlozi za promenu namene, odnosno izmenu Regulacionog plana naselja Veternik, čiji je postupak trenutno u toku u Gradskoj upravi za urbanizam u Novom Sadu.


ovde možete preuzeti kopiju oglasa iz dnevnog lista Dnevnik

Prodaja pokretne imovine - kancelarijskog nameštaja

Stolica Meda slim sa crnom i hrom bazom na 4 noge, naslon u net-u, sedište štof

Stolica Meda slim sa crnom i hrom bazom na 4 noge, naslon u net-u,
sedište štof

ukupno komada 8
cena po komadu 14.258,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Fotelja head line u štofu, sa hrom bazom sa podesivim rukonaslonima, potpora za kičmu

Fotelja head line u štofu, sa hrom bazom sa podesivim rukonaslonima,
potpora za kičmu

ukupno komada 1
cena po komadu 32.324,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Sto za sastanke presvučen kožom

Sto za sastanke presvučen kožom

ukupno komada 1
cena po komadu 167.975,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Niski metalni plakar+pokrivna ploča(kožna) sa 6 fioka

Niski metalni plakar + pokrivna ploča (kožna) sa 6 fioka

ukupno komada 2
cena po komadu 86.962,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Radni sto presvučen kožom+kaseta sa fiokama

Radni sto presvučen kožom + kaseta sa fiokama

ukupno komada 1
cena po komadu 207.857,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Niski stočić

Niski stočić

ukupno komada 1
cena po komadu 38.138,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolica Meda Pro visoki naslon u Net-u hrom baza na točkiće

Stolica Meda Pro visoki naslon u Net-u hrom baza na točkiće

ukupno komada 1
cena po komadu 27.909,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Sto za sastanke

Sto za sastanke

ukupno komada 1
cena po komadu 34.016,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Radni sto sa fiokama

Radni sto sa fiokama

ukupno komada 1
cena po komadu 46.033,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Komoda od punog drveta sa tri pregrade

Komoda od punog drveta sa tri pregrade

ukupno komada 1
cena po komadu 13.351,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Staklena vitrina sa policama, visina 185cm

Staklena vitrina sa policama, visina 185cm

ukupno komada 1
cena po komadu 16.683,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolica Numero sa hrom bazom, plastični rukonasloni, synchro mehanizam, u štofu

Stolica Numero sa hrom bazom, plastični rukonasloni, synchro mehanizam, u štofu

ukupno komada 27
cena po komadu 8.506,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolica Numero sa hrom bazom, plastični rukonasloni, synchro mehanizam, u štofu

Stolica Numero sa hrom bazom, plastični rukonasloni, synchro mehanizam, u štofu

ukupno komada 27
cena po komadu 8.506,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolica Basic sa hrom bazom, eko koža

Stolica Basic sa hrom bazom, eko koža

ukupno komada 24
cena po komadu 4.456,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Okrugli sto od medijapana

Okrugli sto od medijapana

ukupno komada 4
cena po komadu 10.043,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolica-sic u koži, zvezdaste alu noge

Stolica-sic u koži, zvezdaste alu noge

ukupno komada 20
cena po komadu 20.120,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolica-polipropilenski sic dve boje (plavo bele), alu noge

Stolica-polipropilenski sic dve boje(plavo bele), alu noge

ukupno komada 6
cena po komadu 7.080,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolica-polipropilenski sic u dve boje (zeleno bele), zvezdaste alu noge

Stolica-polipropilenski sic u dve boje (zeleno bele), zvezdaste alu noge

ukupno komada 5
cena po komadu 7.442,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolica-polipropilenski sic u dve boje (zeleno bele), alu noge

Stolica-polipropilenski sic u dve boje (zeleno bele), alu noge

ukupno komada 7
cena po komadu 7.080,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolica-polipropilenski sic alu noge, crvena

Stolica-polipropilenski sic alu noge, crvena

ukupno komada 12
cena po komadu 6.280,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolica-polipropilenski sic alu noge, crna

Stolica-polipropilenski sic alu noge, crna

ukupno komada 5
cena po komadu 6.280,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Podna lampa, visina 180 cm

Podna lampa, visina 180 cm

ukupno komada 1
cena po komadu 14.267,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Konzola za 3 sedišta sa naslonom poliuretan i rukonaslonom silver grey

Konzola za 3 sedišta sa naslonom poliuretan i rukonaslonom silver grey

ukupno komada 4
cena po komadu 78.218,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Ormani radni za registratore 90x160x44 cm

Ormani radni za registratore 90x160x44 cm

ukupno komada 46
cena po komadu 6.684,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolovi radni dupli sa bočnim komodama i fiokama od medijapana

Stolovi radni dupli sa bočnim komodama i fiokama od medijapana

ukupno komada 12
cena po komadu 96.595,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolovi radni pojedinačni sa komodama i fiokama od medijapana

Stolovi radni pojedinačni sa komodama i fiokama od medijapana

ukupno komada 5
cena po komadu 46.480,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Ormarići od medijapana

Ormarići od medijapana

ukupno komada 17
cena po komadu 4.910,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV
Stolovi za sastanke od medijapana, dimenz. 300x100 cm

Stolovi za sastanke od medijapana, dimenz. 300x100 cm

ukupno komada 4
cena po komadu 67.313,00 rsd

u cenu nije uračunat PDV

BUDUĆNOST AD

PRIVREDNIKOVA 8A

NOVI SAD

SRBIJA


info@buducnostad.rs +381 21 4899 700
Design & realization Great Shade Factory