Loading...

GP BUDUĆNOST

Počeci

Budućnost je osnovana 18. jula 1957. godine na osnovu molbe za osnivanje radnje grupe od šest majstora: četiri zidara – Isidor Kanazir, Budimir Stojanović, Stanoje Lacković, Branko Stanojević, i dva tesara – parketara – Lazar Vučetić i Petko Vranjevac. Oni su naveli u molbi da poseduju lični alat – čekiće, mistrije i testere – koji će im služiti kao osnovna sredstva za rad. Radnja je 24. jula 1957. registrovana kod Okružnog privrednog suda – pod nazivom Zidarsko-zanatska radnja „Budućnost“, Novi Sad.

Počeci su bili više nego skromni. Pošto nisu imali poslovni prostor, radnici su u Karađorđevoj ulici br. 7 podigli malu baraku sa dve prostorije (za operativu i računovodstvo). Početkom avgusta primljeno je deset novih radnika, a kasnije još pet. Do kraja 1957. godine u Budućnosti je radilo dvadeset radnika i jedan poslovođa.

Razvoj

Kao takva egzistira sve do 1974 godine, kada postaje Građevinsko instalatersko proizvodno preduzeće, koje prerasta u veoma renomiranu firmu iz ove oblasti koja dobija sve najznačanije poslove izgradanje poslovnih i stambenih objekata posebno za potrebe JNA, koje poslove su dobijale samo pouzdane i renomirane građevinske firme. U daljem razvoju preduzeća, koje prati ekspanzija na tržištu građeinarstva, prerasta u Radnu Organizaciju za izvođenje građevinskih radova, a 1977 godine u skladu sa tadašnjim zakonskim propisima odnosno prema Zakonu o udruženom radu, formira šest posebnih jedinica, OOUR-a, od kojih u daljem razvoju firme vodeću ulogu preuzima OOUR Građevinac, koji kao vodeći i postaje temelj novog društva RO «BUDUĆNOST«.

Sedamdesetih godina prošlog veka rasla je potrebe za stanovima. Tržište je bilo nezasićeno. Iako je JNA i dalje bila izvor posla za Budućnost, nova strategija razvoja preduzeća zasnivala se na postepenoj orijentaciji ka gradnji poslovnih objekata za poznate naručioce i stanova za tržište. Tržišna konkurencija zahtevala je njenu suštinsku transformaciju i u domenu kadrovskog jačanja preduzeća.

Rast Društva

Broj zaposlenih brzo se povećavao, a značajno se pojačavala i kvalifikaciona struktura. Sve do 1972. u Budućnosti je bilo zaposleno samo dvadesetak radnika. Narednih godina broj zaposlenih se konstantno povećavao: 1973–50, 1974–131, 1975–220, 1977–350. Stručno osoblje Budućnosti tada je činilo 6 inženjera, 7 tehničara, 3 ekonomiste i 1 pravnik, kao i veći broj administrativno-tehničkog osoblja sa višom i srednjom stručnom spremom.U narednim godinama Budućnost prerasta u vodeću firmu u izgradnji stanova za tržište, ali i poslovnih objekata za poznate kupce.

Širenje delatnosti iziskivalo je posedovanje sigurnih zaliha građevinskog materijala, odnosno stvaranje sopstvene građevinske baze. Tih godina izgrađena je i stavljena u pogon pilana u Budisavi kod Železničke stanice, kapaciteta 10.000–15.000 kubnih metara rezane građe. Pilana je radila za potrebe preduzeća, ali je činila usluge i drugim preduzećima, ostvarujući na taj način ekstra dobit. Organizovana je, zatim, proizvodnja cigle u Nadalju. Sa mesnom zajednicom Nadalj ugovoreni su poslovi od obostranog interesa, kojima je Budućnost godišnje obezbeđivala 2 miliona komada cigle za svoje potrebe. Pilana i ciglana bile su garancija za sigurno snadbevanja vlastite građevinske operative, što je bitno uticalo na povećanje obima poslova.

Baza Sever

U ovom periodu Budućnost je realizovala i prve poslove izgradnje energetskih objekata. Prvi objekat te vrste bila je Trafo-stanica „Bikovo“ u Subotici. Gradnja objekata za Elektrovojvodinu će u narednom periodu, kao i danas, biti jedan od prioritetnih strateških pravaca u poslovnoj orijentaciji Budućnosti.

Izgradnjom fabrike betona i nabavkom teške mehanizacije za Bazu SEVER, firma postaje osposobljena i za gradnju daleko zahtevnijih objekata, kao što su veliki trgovački centri, školske ustanove, bolnice i dr., a osim toga ulazi i u velike projekte za potrebe energetike i uspešno ih realizuje kroz poslove sa Elektrovojvodinom, Naftagasom i dr. U daljoj ekspanziji opredeljuje se i za izgradnju objekata niske spratnosti, individuilizirane porodične zgrade i urbane vile.

BUDUĆNOST AD

PRIVREDNIKOVA 8A

NOVI SAD

SRBIJA


info@buducnostad.rs +381 21 4899 700
Design & realization Great Shade Factory